Rauhan tervehdys jälleen, paneudutaan tänään ristin sanomaan.    Joitakin ajatuksia ensin raamatun tietosanakirjasta suoraan.

Evankeliumi ei ole ajatonta tietoa,tai filosofiaa,vaan se kertoo aikaan sidotuista,historiallisista tapahtumista.   Samoin on asia kristuksen kuoleman suhteen; sitä ei pidä ymmärtää kuvaannollisesti tai ” hengellisesti”  >> hänen lihan ruumiinsa>>  todella kuoli.

Paavalin kirje kolossalaisille luku 1 jakeet  19, 20,21,22.    Sillä jumala näki hyväksi että kaikki täyteys hänessä asuisi,    jae 20   ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.   Jae 21    teidätkin ,jotka ennen olitte vierantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut    jae 22  poikansa  lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja moitteettomina eteensä.

Pietarin ensimmäinen kirje  luku 3  jae  18    sillä myös kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät jumalan tykö; hän, jokatosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä

Jeesuksen ristinkuolema oli yleisesti tunnettu asia ensimmäisellä vuosisadalla.  Juutalaiset rabbiinit, kristinuskon kiivaat vastustajat, antavat hänelle pilkkanimen >>ripustettu>> ja kertovat  hänen  pääsiäisjuhlaa  edeltävänä päivänä tapahtuneesta ristinkuolemasta.

Roomalainen historoitsija  taticus kirjoittaa;>>  maaherra pontius pilatus teloitti tiberiuksen hallitusaikana kristuksen, josta kristityt ovat saaneet nimensä.

Risti on kristuksen kärsimisen vertauskuva.  Mitään muuta jeesuksen elämän vaihetta ei selosteta evankeliumeissa yhtä yksityiskohtaisesti kuin hänen kärsimistään ja kuolemaansa.  Evankeliumit ovat kärsimyshistoria,jota edeltää perusteellinen johdanto. Kärsimyshistorian esilläolon ei ole tarkoitus herättää sääliä.  Koko esitystä leimaa hiljainen arvokkuus,jota hän osoitti seisomalla vaiti tuomarien edessä.

Risti on sen häväistyksen ja alennustilan tunnus,jonka kristus vapaaehtoisesti otti kantaakseen. Itseasiassa ut kiinnittää enemmän huomiota tähän alennustilaan kuin siihen ruumiilliseen kärsimykseen,joka jeesuksen oli kestettävä.  Kautta koko kärsimyshistorian kerrotaan pilkasta ja halveksunnasta, jota satoi hänen päällensä, ja siitä alentavasta kohtelusta, joka liittyi hänen kärsimiseensä.

Ylimmäisen papin luona kuulusteltaessa häntä pilkkasivat ensin neuvoston jäsenent,sitten oikeuden palvelijat.  Myös herodes ja hänen sotilaansa. Pilatuksen sotamiehet esiintyivät pilkkaajina. Golgatalla ohikulkijat,hallitusmiehet,ylipapit ja kirjanoppineet,myös toinen ryöväreistä pilkkasi vielä ristillä jeesusta,toinen pelastui.      Roomalaisille ja kreikkalaisille ristinkuolema  oli häpeällinen kuolema,juutalaisten silmissä se oli kuolema jumalan kirouksen alaisena.

Tämän häpeän jeesus sai kantaa. Alentumalla ristin kuolemaan jeesus osoitti täydellisen kuuliaisuutensa isän tahdolle.  Hänen tehtävänsä  maailmassa oli ennen muuta antaa >>henkensä lunnaiksi monen edestä>>   koko elämänsä ajan hän oli matkalla ristille.  Herran palvelijana jeesus näki valossa ristin välttämättömyyden

Risti oli kärsimisen,häväistyksen ja rangaistuksen tunnus, mutta tämän häpeän ja kirouksen puun jeesus kristus muutti kuolemallaan voiton merkiksi.

Apostolien evankeliumin julistuksen ytimenä oli kristuksen risti. Paavali nimittää evankeliumia >>sanaksi rististä>>  1korinttolaiskirje luku 1 jae 18 sanoo   sillä sana rististä on hullutus niille jotka kadotukseen joutuvat,mutta meille, jotka pelastumme; se on jumalan voima.

Ristin pelastava voima on kätkettynä siihen salaisuuteen,että  kristuksen kuolema on uhrikuolema, sovituskuolema. Kristuksen kuolema on rangaistuksen sijaiskärsimistä, jumalan vihan kantamista ihmisten synnin vuoksi.

Nyt on jo aika ymmärtää kirjoituksia ja otta vakavasti seuraavat jumalan sana kohdat. Kirje roomalaisille   luku 3 jakeet  23,24,25.  Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat jumalan kirkkautta vailla   jae 24   ja saavat lahjaksi vanhurskauden  hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on kristuksessa jeesuksessa, jae 25  jonka jumala on asettanut  a r m o i s t i m e k s i,  uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.

Minä en häpeä evankeliumia sillä se on jumalan, itsekullekkin pelastukseksi, juutalaiselle ensin sitten myös kreikkalaisille.   Myös suomalaiset pääsevät siitä osallisiksi.     Ristillä tapahtui sovitus jumalan kanssa.      Room. 5:8   mutta jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan, että kristuss, kun me vielä olimme syntisiä,kuoli meidän edestämme.

Risti ei ollut vain kuolemantuomio jeesukselle,vaan kuolemantuomio synnille.   Eikö olisi mahtavaa kun ei enää tarvitsisi tehdä syntiä. Ja vain ristillä,ja vain ristillä jumalan armo tulee täytenä niiden osaksi jotka syntisinä vaipuvat ristin juureen,tunnustavat että juuri jumalaa vastaan olen syntiä tehnyt.   Sen syniintunnon sinulle osoittaa jumala,se ei ole huonoa omaatuntoa jostain väärinteosta , vaan jumalan antama synnintunto johon jumalan laki on sinut ajanut.    Mikä mahtavinta saa syntinen nousta puhtaana jeesuksen nimessä ja veressä syntinsä anteeksi saaneena ristin juurelta,vapaana jatkaa matkaa.

Puhtaaseen synnittömään ei kuolemalla ole valtaa. Jeesus puhtaana synnittömänä voitti kuoleman vallan ,ruumis kuoli ,mutta ylösnousemus vapautti kuoleman ruumiista.    Nyt ymmärrämme että vain puhdas voi voittaa,haluatko sinä olla puhdas voittaja.Jeesuksen Nimessä ja veressä se on mahdollista ,jumalan luo ei mennä ohi ristin eikä ohi armoistuimen joka on jeesus.

Kiitos seurasta ja siunausta   t: Raija