Miksi uskoa?

Mikä on suhteesi Jumalaan?

Miksi uskoa?

Jossain vaiheessa elämäämme joudumme vastakkain sen kysymyksen kanssa, mikä on minun suhteeni kaikkivaltiaaseen Jumalaan, kaiken luojaan. Luodessaan ihmisen omaksi kuvakseen Jumala tarkoitti meidät elämään hänen yhteydessään jokapäiväisessä elämässämme niin, että meillä olisi henkilökohtainen suhde hänen kanssaan. Sillä tavalla hän voisi pitää meistä huolta ja rakastaa meitä koko elämämme ajan.

Olemme kuitenkin rikkoneet häntä vastaan tekemällä syntiä eli hänen tahtonsa vastaisia asioita. Synti on luonteeltaan sellaista, että se katkaisee yhteytemme Jumalaan eikä hän ole enää lähellä meitä. Tunnemme silloin olevamme yksin, ja yritämme tyydyttää sisimpämme monilla muilla asioilla Jumalan läheisyyden sijaan. Yrityksistämme huolimatta koemme tyhjyyttä – kaipaamme yhteyttä Jumalaan. Haluaisimme, että elämämme olisi arvokasta ja merkityksellistä eikä valuisi hukkaan.

 

Jumalalla on unelma. Hän haluaa, että jokainen ihminen palaisi hänen yhteyteensä ja saisi syntinsä anteeksi. Sen vuoksi hän lähetti poikansa, Jeesuksen, opettamaan meille Jumalan tuntemista. Jeesus kuoli uhrikuoleman koko maailman syntien puolesta, jotta syntimme tulisivat sovitetuiksi Jumalan edessä. Näin meille avautui pääsy takaisin Jumalan yhteyteen ja anteeksiantoon synneistä. Ihmisinä meidän tulisi vain hyväksyä anteeksianto omaan elämäämme ottamalla Jeesus vastaan elämämme hallitsijaksi.

Jeesus rakastaa

Hän haluaa rakastaa ja siunata meitä tässä elämässä hyvyydellään ja kuoltuamme toivottaa meidät tervetulleeksi iankaikkiseen elämään Taivaaseen. Jumala ei halua, että yksikään joutuisi elämään ilman häntä ja menisi kuoltuaan kadotukseen. Kuitenkin hän antaa meidän valita.

Haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin tai voit tehdä sen Askeleet Jumalan luokse -sivun avulla. Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tietää lisää, niin ota yhteyttä sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Jokaisen meistä on tehtävä valinta: Käännynkö Jumalan puoleen ja jätän taakseni entisen elämäni, johon Jumala ei ole kuulunut?

Pelastusrukous

Voit vastaanottaa Jeesuksen elämääsi, kun rukoilet Jumalaa tämän seuraavan rukouksen tavoin. Alapuolella rukous on myös äänimuodossa, jos haluat käyttää sitä apuna rukoilemisessa.

”Rakas Taivaallinen Isä! Tulen eteesi Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä Sinua vastaan, lähimmäisiäni ja itseäni vastaan ja se on rikkonut yhteyteni Sinuun. Kadun sitä kaikkea ja tahdon pyytää tässä anteeksi syntejäni.

Anna minulle minun syntini anteeksi ja anna minun kääntyä pois synneistäni. Kiitos Jeesus, että kuolit syntieni tähden ja annat minulle synnit anteeksi. Kiitos Isä, että hyväksyt minut Jumalan lapseksi ja annat minulle uuden elämän.

Otan sinut, Jeesus, vastaan Pelastajanani, Vapahtajanani ja elämäni Herrana. Johdata minun elämääni tästä eteenpäin, niin että pääsen kerran luoksesi taivaaseen. Aamen.”

Uskoon tuleminen

Tämä sivu on sinua varten, jos haluat tietää lisää Jumalasta ja hänen tahdostaan sinua kohtaan. Olemme itse kokeneet mitä uskoontulo on, ja kuinka Jumalan kohtaaminen on muuttanut elämämme. Haluamme rohkaista sinua ottamaan selvää, mitä Jumala haluaa tehdä elämässäsi.

Raamatussa kerrotaan, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.
Johanneksen evankeliumi 3:16-17.

Jeesus sovitti syntimme kuolemalla Golgatan ristillä meidän puolestamme, jotta voisimme elää Jumalan yhteydessä ja kuoltuamme päästä hänen luokseen taivaaseen

Jumala on olemassa, hän on todellinen ja rakastaa sinua äärettömän paljon

Jumala on todellinen – hän haluaa olla yhteydessä sinuun jokapäiväisessä elämässä. Hän rakastaa jokaista luomaansa ihmistä eikä halua olla erossa kenestäkään.

Olemme jokainen tehneet syntiä ja se pitää meidät erossa rakastavasta Jumalasta.

Jokainen meistä on tehnyt vääriä asioita elämässään, ja sitä kutsutaan synniksi. Synti rikkoo meidän yhteytemme rakastavaan Jumalaan ja siksi olemme erossa Jumalasta.

Jeesus kuoli syntiemme vuoksi, jotta voisimme olla yhteydessä Jumalaan

Jumala lähetti ainoan poikansa Jeesuksen kuolemaan syntiemme vuoksi, voidaksemme saada synnit anteeksi ja päästäksemme takaisin Jumalan yhteyteen.

Jumala tarjoaa meille armoa. Voimme pelastua uskomalla Jeesukseen

Voimme saada syntimme anteeksi uskomalla Jeesukseen ja ottamalla hänet elämämme hallitsijaksi. Näin pääsemme takaisin hänen yhteyteensä.

U.K.K.

Usein Kysytyt Kysymykset

Eroaako kristinusko jotenkin muista uskonnoista?

Usko yhteen Jumalaan kolmessa persoonassa (Isä ja Poika ja Pyhä Henki) erottaa kristinuskon kaikista muista uskonnoista. Erityisesti Jeesuksen Kristuksen jumaluus ja välittäjäasema Jumalan ja ihmisten välillä tekee kristinuskosta ainutlaatuisen ja muista poikkeavan (1. Tim. 2:5). Toisin kuin yleensä maailman uskonnoissa ihminen ei voi eikä hänen tarvitse hankkia pelastusta millään omilla teoillaan tai uskonnollisilla harjoituksillaan vaan ainoastaan turvautumalla Jeesukseen. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ihmisellä on iankaikkinen elämä (Joh. 5:24). Kristinusko eroaa monista muista uskonnoista myös mm. ilmoituksensa perusteella (Raamattu), eettisissä kysymyksissä (ihmisarvo, lähimmäisenrakkaus) ja pitkän historiansa kautta (juuret juutalaisen kansan vuosituhantisessa Messias-odotuksessa).

Miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä?

Maailmassa vallitseva kärsimys on myös kristityille yksi vaikeimmin ymmärrettävistä ongelmista. Teodikeaksi kutsutaan yritystä selittää Jumalan oikeudenmukaisuus suhteessa kärsimykseen. Yleisimpänä syynä kärsimykseen kristityt näkevät maailmassa vallitsevan pahan, jonka alkusyy on kapina Jumalaa vastaan. Raamattu ei kuitenkaan anna kysymykseen selitystä eikä lupaa uskovalle vapautusta ajallisesta kärsimyksestä. Sen sijaan Raamattu lupaa, että uskova saa kaikissa olosuhteissa luottaa Jumalan läsnäoloon ja rakkauteen (Room. 8:35-39). Raamattu ilmoittaa, että Jumala tekee lopun kaikesta pahuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Hän luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa kärsimystä ei enää ole.

Voiko raamattuun luottaa tieteellisenä lähteenä?

Raamattu perustuu Vanhan testamentin osalta Israelin kansan historiaan ja Uuden testamentin osalta Jeesuksen Kristuksen vaikutukseen ja kristillisen seurakunnan syntyvaiheisiin. Jeesuksen historiallista olemassaoloa eivät edes merkittävät kristinuskon vastustajat yritä kyseenalaistaa. Mitään muinaishistoriallista aineistoa ei ole tutkittu niin perusteellisesti ja kriittisesti kuin Raamattua. Siitä on olemassa paljon enemmän vanhoja käsikirjoituksia kuin yleensä muista historiallisesti uskottavista teoksista. Siksi Raamatun historiallista paikkansapitävyyttä ei ole syytä epäillä. Perusolemukseltaan Raamattu ei kuitenkaan ole historiaa vaan sanomaa Jumalan pelastavasta toiminnasta historiallisesti tunnistettavissa ajankohdissa.

Onko pelastus mahdollinen vain kristinuskon Jumalassa?

Uusi testamentti ilmoittaa Jeesuksen Kristuksen ainoana pelastajana: ”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla” (Apt. 4:12). Kristillinen julistus ja lähetystyö saa oikeutuksensa siitä, että pelastussanoma kuuluu kaikille ihmisille. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset kuulisivat evankeliumin ja pelastuisivat (1. Tim. 2:4). Jumala ei lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan sitä, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi (Joh. 3:17). Niiden ihmisten kohtalo, jotka eivät koskaan ole kuulleet evankeliumia, ei ole kenenkään ihmisen arvioitavissa, vaan se on yksin oikeudenmukaisen Jumalan käsissä.

Onko taivas todellinen? Entä helvetti?

Raamattu puhuu taivaasta todellisena ja tietoisena olotilana. Silti kyse on jostakin sellaista, ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa” (1. Kor. 2:9). Taivas on täydellisen harmonian tyyssija. Paavali puhuu ylösnousemuksessa saatavasta taivaallisesta ruumiista (1. Kor. 15:40), joka ei ole katoavaisuuden alainen. Johannes kuvailee uskovien lopullista kotimaata paikkana, jossa ei ole yötä, ei kuolemaa eikä murhetta (Ilm. 21, 22). Hän näki mm. kristallinkirkkaan elämän veden virran ja elämän puun, josta kansat saavat terveyden. Myös helvetti kuvataan todellisena olotilana. Kadotus merkitsee taivaallisen kirkkauden menetystä: lopullista eroa Jumalasta.

Olen ollut hyvä ihminen koko elämäni ajan, kelpaanko taivaaseen?

Et voi pelastua oman hyvän elämäsi kautta, sillä jokainen ihminen on perusolemukseltaan turmeluksen alainen. Kelpuutuksen taivaaseen saat yksin Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen lunastustyön perusteella: ”Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi” (Room. 3:22–24). Pelastustie on kaikille sama, tunsipa ihminen itsensä hyväksi tai huonoksi.

Miksi Jeesuksen täytyi kuolla ristillä?

Jumala on rakkaus, mutta hän vihaa syntiä. Voidakseen pelastaa synnin valtaan joutuneen ihmisen Jumalan oli itse Jeesuksessa Kristuksessa kannettava syyllisyyden seuraukset. Hän kärsi sen tuomion, jonka ihminen omilla teoillaan olisi ansainnut. Apostoli Paavali ilmaisee tämän: ”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden” (2. Kor. 5:21). Jeesuksen ristinkuolemaa voidaan katsella kahden pelastusopillisen käsitteen kautta. Sovitus merkitsee sitä, että meidät on vapautettu synnin syyllisyydestä. Lunastus taas tarkoittaa vapaaksi ostamista: Kristus on lunastanut meidät vapaiksi paholaisen orjuudesta.

Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

Kysymyksiä kristinuskosta teemaan liittyy kuolema. Kuoleman jälkeen uskovat siirtyvät olotilaan, jota Uudessa testamentissa kuvataan erilaisin ilmaisuin (paratiisi, kolmas taivas). Se on taivaallinen olotila Jeesuksen luona, mistä Paavali kirjoittaa: ”olen kahden vaiheilla. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta” (Fil. 1:23). Lopullisen osansa uskovat saavat Jeesuksen tulemuksen ja ruumiin ylösnousemuksen yhteydessä. Silloin heidät puetaan kirkastettuun ylösnousemusruumiiseen, jossa he saavat elää ikuisesti. Pelastuksesta osaton ihminen jää kuolemansa jälkeen odottamaan tuomiotaan.

Välittääkö Jumala minusta?

Jumala ei vain välitä, vaan hän rakastaa sinua. Jumala rakkaus ihmistä kohtaan on Raamatun keskeistä sanomaa. Jumalan rakkaus on luonteeltaan etsivää. Kertomukset tuhlaajapojasta ja kadonneesta lampaasta todistavat, että Jumala etsii ihmistä yhteyteensä, vaikka tämä vielä olisi kaukana hänestä (Luuk. 15). Jumalan rakkauden päämäärä käy ilmi ”pienoisevankeliumiksi” kutsutussa Raamatun jakeessa Joh. 3:16: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”. Tämän rakkauden lupauksen voit omistaa omalle kohdallesi.

Miksi olemme olemassa?

Kysymys ihmiselämän tarkoituksesta on yksi ihmisen polttavimpia kysymyksiä. Luomiskertomuksessa Raamattu kertoo Jumalan luoneen ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Sellaisena ihmisellä on tärkeä ja vastuullinen asema luomakunnan keskellä. Ihmisen olemassaolon tarkoitus liittyy Jumalan rakkauteen ja iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ihme, ja jokaista varten Jumalalla on oma suunnitelmansa (Ps. 139:14–17). Palvellessaan omalla paikallaan Jumalaa ja lähimmäisiään ihminen voi jo ajallisessa elämässään kokea syvän täyttymyksen ja tietoisuuden elämänsä merkityksestä.

Kuuleeko Jumala jos puhun hänelle?

Rukouksen kuulemiseen liittyy monia Jumalan lupauksia. Jumala kuulee pyynnöt, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Jeesus sanoi vuorisaarnassaan: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan” (Matt. 7:7–8). Voit siis luottaa siihen, että Jumala kuulee jokaisen sanan, jonka hiljaa tai ääneen haluat hänelle sanoa. Kun puhut Jumalalle, vilpitön sydämen asenne on tärkeämpi kuin mitkään muotoseikat. Ihmisen tulee muistaa osoittaa Jumalaa kohtaa kunnioitusta ja kiitollisuutta häneltä saamastaan avusta (Ps. 50:15, 23).

Haluaisin löytää yhteyden Jumalaan, miten minun tulee toimia?

Raamattu osoittaa tien Jumalan yhteyteen. Siksi on tärkeää, että saat kosketuksen Jumalan sanaan. Se voi tapahtua Raamattua lukemalla ja hakeutumalla kuulemaan Jumalan sanaa, sillä ”usko syntyy kuulemisesta” (Room. 10:17). Sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin uskoa Jeesukseen Kristukseen ja ottaa hänet vastaan elämääsi. Silloin synnyt uudesti Jumalan lapseksi, saat syntisi anteeksi ja pääset yhteyteen taivaallisen Isäsi kanssa. Opastusta uskoontuloon liittyvissä asioissa voit saada tuntemiltasi uskovilta tai seurakunnasta.

Onko Jumala olemassa?

Jumalan olemassaolon puolesta voidaan esittää monia järjellisiä todisteita. Koko maailma ja luonnonjärjestys ovat heijastusta niiden taustalla olevasta syystä ja suunnittelijasta. On loogisempaa uskoa siihen, että Jumala on luonut kaiken näkyväisen ja näkymättömän, kuin olettaa, että kaikki olisi tapahtunut sattumanvaraisesti. Apostoli Paavali sanoo: ”Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan” (Room. 1:19–20). Usko ei kuitenkaan ole vain älyllistä totena pitämistä vaan Jumalan ihmisessä vaikuttamaa luottamusta, johon liittyy kokemus yhteydestä Jumalaan.