Minun sieluni ylistää Herraa:

Minun sieluni ylistää Herraa:

Luin aamun sanan ja siinä kehoitettiin: Magnify the Lord.

(Magnify: suurennuslasi on englanniksi magnifying glass.)

Marian ylistys: Luukkaan 1:46 ”Minun sieluni suuresti ylistää Herraa”.

Suuresti ylistää, katsoa kuin suurentavan lasin läpi, nähdä ja takentaa.

Katsoa nähdäkseen ja kun näkee, ojentuu ylistykseen.

Ylistää suuresti. Palvoa. Rakastaa Herraa. Jeesusta.

Palvontaa, joka pulppuaa sydämestäsi, sisimmästäsi.

Palvontaa ja kiitosta joka kohdistuu yksin Jumalaan.

Katselemme Häntä, Jumalaamme.

Antaudumme rakastamaan Häntä.

Kiitoksen noustessa sydämmistämme.

Emme palvoessamme niinkään kiitä siitä mitä me olemme saaneet,

tai murehdi mitä ilman olemme jääneet. Palvonnan kohde on Jumala.

Me kiitämme siitä kuka hän on, josta kaikki saa alkunsa.

Jonka kautta kaikki on.

Ylistämme Häntä: joka kaikki kaikessa täyttää !

Efesolaiskirjeestä lainaten:

-1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä..

-1:19 Kiitämme: ja mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan.


-1:21 Katsomme Hänen suuruuttaan:

Hän on korkeammalla kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta, ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

-3:18,19 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.


-3:20,21 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa.

Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

Turhan usein seurakunnallinen toimeliaisuus, ihmisten moninaiset tarpeet, ja kokousten rytmi vetää meitä ikäänkuin ”maan tasolle”, niin paljon kaikkea, unohdamme miltei ylistää Jumalaa.

Palvonnassa kuitenkin meitä kutsutaan ”ylemmäs”.

Kohti Jumalaa. Ylistykseen.

Ylistykseen johon Pyhä Henki aina yhtyy.

Uskaltautua elämään Hengessä? Sitäkin.

Miten helppoa on ylistää kun uudistuksen tuulet koskettavat.

Silti palvoa voi, saa ja pitää, vaikka ei tuntuisi miltään.

Vaikka olisit väsynyt. Vaikka tunteesi olisivat surun tai suuren murheen vallassa. Silloinkin ylistyksessä moni asia järjestyy ikäänkuin uudelleen, kuin itsestään uuteen valoon, kun vain tunteistaan huolimatta alkaa uskaltautua, ojentautua palvomaan.

Ojentautua kaikella mitä meissä on ylistämään Herraa. Hän on arvollinen.

Ikäänkuin astua ylemmäs, kohti kirkkautta. Kohti valoa ja voimaa.

Kun läsnäolonsa sitten palvonnassa saa alkaa vallata sisintämme, kirkkaus ja Jumalan kohtaaminen kohottaa meitä olosuhteiden yli. Huomaamme äskeisten inhimillisten tunteiden kirjon väistyvän, tai ainakin hämärtyvän, kirkkauttaan katsellessa. Saamme uutta voimaa ja päättäväisyyttä.

Jumalan rakkauden ja suuruuden kohtaaminen saa aikaan myös nöyryyttä ja aitoa empatiaa muita kohtaan. Ylistys tuo Herran läheisyyden joka saa aikaan halun valita anteeksiantamuksen polut, valita rakastaa sitäkin vähemmän rakastettavaa. Olla tuomitsematta. Jumalan kohtaaminen palvonnassa parantaa meitä.

Vankilan ovetkin avautuivat ylistyksen äänestä! (apostolien teot 16) Paavali ja Silas eivät mukautuneet olosuhteiden mukaan. Heidän Jumalansa oli yhtä suuri vankilassa kuin vapaudessa.

Hän oli yhä Hallitsija. Jumala. Arvollinen saamaan ylistyksen ja kiitoksen.

Ylistys kohosi valtaistuimen eteen ja kahleet katkesivat.

Ilmestyskirjassa:

-Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.

Enkelitkin ylistävät Jumalaa:

Ilm 7: 12 Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys

meidän Jumalalemme aina ja iankaikkisesti. Amen!

Rovasti Peltola blogissaan sanoo Jeesuksesta monta ylistettävää ja palvottavaa ilmaisua näin:

– Hänen sanansa lävistävät jokaisen. Hänen kasvonsa valaisevat kaiken.

-Jeesus on Jumalan Poika (Ilm 2:18): hän on Jumalan luomakunnan alku, joka on syntynyt ennen koko luomakuntaa ja jonka välityksellä on luotu kaikki (Kol 1:15-16). Hän on A ja O, alku ja loppu (Ilm 1:8; 22:13). Hän on Voideltu (Ilm 11:15; 12:10). Hän on Pyhä ja Tosi, Daavidin avaimen haltija (Ilm 3:7), hänen nimensä on Uskollinen ja Tosi. Hän on Jumalan Sana .

Hän on se kirkas aamutähti.

Suurimpana ylistyksenä, Kiitos Karitsalle joka on jo voittanut!

– Voitto tulee Karitsan veren kautta (Ilm 12:11). Karitsa on ristin kuolemassaan päästänyt uskovat synneistään verellään (Ilm 1:5) ja ostanut heidät verellään Jumalalle (Ilm 5:9).

Kun kohotamme katseemme Häneen, Herraan, meillä on aina juhlat.

Niin paljon mistä kiittää. Joskus kiitos nousee hiljaa sydämmissämme, toisinaan se purkaantuu huudoiksi. Kyyneliksi ja iloksi. Ylistämme kotona ja työssä askareiden lomassa. Luonnossa kulkiessa. Seurakunnassa. Palvommepa Herraa yksin tai yhdessä, hän on arvollinen.

Aaamulla kiittäen alamme päivän, illalla nukahdamme kiitokseen. Jospa näin aina voisi olla. Ylistyksen täyttäessä sisintä, katseen ollessa kiinnittynyt häneen.

Raamattu auttaa meitä, jos emme aina itse löydä sanoja.

Lue Ylistystä psalmesista:

Sinä Herra olet Korkein. Sinä olet ylen korkea. Ylitse kaikkien jumalain.

Suuri on Herra. Herra on hyvä.

Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.

Laupias ja armahtavinen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.

Auringon noususta sen laskuun olkoon Herran nimi ylistetty.

Voisin jatkaa aiheesta vaikka ja kuinka, mutta tähän nyt lopuksi psalmi 100,

jossa kaikkia kansoja kehoitetaan ylistämään Herraa.

Kaikkia kehoitetaan tuntemaan Herra.

Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa,

Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla.

Tietäkää, että Herra on Jumala.

Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat.

Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten.

Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.

Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti

ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

Kun maailma ympärillämme myrskyää ja muuntuu kohti loppuaan, me ylistämme häntä joka ei muutu, vaan pysyy iankaikkisesti.

Suvi

Kaiken lohdutuksen Jumala

Kaiken lohdutuksen Jumala

Mietin Lohdutuksen Jumala käsitettä. Kaiken meneillään olleen hallitus myllerryksen, sateenkaari väen marssien ja säätöjen menon keskellä, meillä on Jumala joka auttaa.

Totisesti Hän lohduttaa ja kantaa ja rohkaisee.

Hän ei hylkää, ei jätä, vaan pysyy luonamme.

Hän on kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala (Room 15:5).

Jumalamme on armossaan on täysi vastakohta menneiden aikojen ”jumalille”, jotka kauhistuttivat, ja ajoivat ihmisiä epätoivoon.

Oma yritys on aina riittämätön. Oli silloin ja on nyt.

Nytkin; meille tarjotaan vaikka mitä ruumiista irtautumiskokemuksia ja chakroja yms ylimpänä mahdollisuutena ”jumaluuteen”ja sen kokemiseen.

Kaikesta normaalista voimistelustakin on tehty jotain ”joogaa”.

Kaikki nuo uskonnot perustuvat tekoihin. Miedän omaan ”hyvyyteemme” tai sen yrityksiin.

Omaan kurkottautumiseen, kunhan tästä tulemme kyllin hyviksi niin sitten; meistä tulee jumalia. Eli ei etsitä ainoaa Jumalaa, vaan jotain jumalallista.

Moni sanoo: olen hengellinen tuntematta Jeesusta.

Toisaalla ihmiset etsivät kaikenlaisia ”voimia” ja ”voimaantumisia”, joiden avulla sitten saadaan jotain, päästään osoittamaan: minä hyvä minä.

Näillä sitten aiheutetaan jotain, tai ollaan vaan ”voimaintunnossa” hieman ylevämpiä kuin se toinen siinä ja semmoista. Pahimmoillaan pyritään hyötymään muista, kontrolli pelaa.

Olen aamuisin lukenut Niilo Rauhalan kirjaa; Hän ei väisty viereltäsi ja iloinnut sen hengestä.

Rohkaisua ja lohdutusta tässä ajassa. Sisintämme vahvistavaa. Kauniita runojakin.

Oteet sieltä:

Meitä kohti säteilee Jumalan rakkauden ja armon valo, joka läpäisee pimeimmätkin varjot…

Kuunnellut olen Anne Miettisen kertomaa herätys sarjaa tv7,lta.

Niissä hän huomautti, kärsimyksestä ei paljoa saarnata, se osui, niin kun näemme ympärillämme lopunaikojen pauhut, tarvitsemme kuulla Herra on kanssamme kärsimyksissäkin.

Tulemme yhä useammin tarvitsemaan yliluonnollista lohdutusta, Jumalaa joka voi, ja joka on läsnä.

Kuten Sana sanoo, kansat pauhaavat kuin meri. Kun kaikki on liikkeessä ympärillämme,

Jumala on ja pysyy luonamme.

Armosta me olemme pelastetut, emme itsemme kautta.

Kiitos Jeesus!

Vapautukaamme turhista syyllisyyksistä jotka repivät sieluamme.

Jumala kantaa, nostaa ja tosiaankin lohduttaa omiaan. Tuo ihmeellinen rakkaus joka ympäröi meidän pimeytemme.

Kaikki turha syyllisyys on Paholaisesta, Jumala ei syyllistä, vaan kutsuu parannuksen kautta vapauteen, lahjana saatavaan lahjavanhurskauteen. Jeesus kantoi ristillä takkamme, jotta me saisimme Hänessä elämän ja rauhan. Saamme luottaa Häneen.

Herra lohduttaa kansaansa ja armahtaa kurjiansa.(Jes 49:13).

Nyt vapautus on meitä lähempänä kuin silloin kun uskoon tulimme, juoskaamme kestävinä, silmät luotuina Jeesukseen.

Vielä hetki ja Hän saapuu.

Maranatha.

suvi

Mitäs me petuniat!

Mitäs me petuniat!

Täydellinen, upea, ihana.

Hieman nuukahtanut, yli tai ali, rönsästänyt.

Ripsuuntunutkin.

Tarvitsee valoa ja vettä.

Kuinka paljon tarkemmin kuitenkin huomioin, katson kukkaa jossa on epätäydellisyyttä,

kuin miltei päälle käyvää täydellisyyttä. Se mikä on valmis, ei tarvitse mitään.

Kiitos Herra että armosi riittää, se muokkaa epätäydellisyyttäni kohti tulevaa täydellisyyttä.

Eikä työsi jää kesken, sen olet luvannut.

Keskeneräinen tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Valmis on valmis, sen voi noukkia pois….

Ajatuksia joita nousi, kun katsoin kuvaa, jossa osassa syvän purppuraisesta petuniasta osa kukistaan on ihanasti auki, osa on vasta nupulla, osa on jo vaiheessa poistuakseen. Jos siinä olisi ollut täydellinen kukka, olisin vain ajatellut, ompa hieno ja jatkanut lukemaani lehteä eteenpäin.

Nyt pysähdyin katsomaan kuvaa, se alkoi puhutella, ja näin siinä erilaista kauneutta.

Yhteneväisyyttä meihin Herran omiinkin.

Kasvin valtavaa elinvoimaa, sen kauneutta, kaikissa vaiheissaan.

Sen olemassaoloon kätkeytyy niin elämä kuin kuolemakin.

Taiteen kolmesta suuresta kaksi, ei vaan kolme!

Toki rakkauttakin oli mukana, jokuhan oli innoissaan istuttanut tuon kukan, hoitanut.

Kun jokin kukista liistaantuu lopullisesti, ne noukitaan pois, sen kautta lopun kasvin kasvu vain kiihtyy. Rakkautta sekin, rajat, kukintonsa hoitanut, iloa tuottanut.

Kaikella on aikansa.

Uskovinakin vaiheessa ollaan, hallelujaa.

Osa katoaa koskaan kasvamatta. Osa tekee kukkaa niin että huimaa ja humisee.

Näkymättömissä olevat juuret kannattaa ja ravitsee. Joku on kuin nuppu, kukinto,

hetki elämää ja kuolema.

Kasvakaa Kristuksen tuntemisessa. Niin raamatussa sanotaan.

Kiinnittäkää katseenne Häneen, edellä juoksijaan.

Jeesus ylläpitää nyt kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla (Hepr 1:3; Kol 1:17).

Omankin sydämeni jokainen lyönti on hänen ylläpitävää armoaan.

Hän pysyy, vaikka taivaat ja maa katoavat (Hepr 1:11).

Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti (Hepr 13:8; 1:12).

Olemme myös pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen uhrilla kertakaikkiaan (Hepr 10:10)

ja näin tehty täydellisiksi (Hepr 10:14).

Tänään se tapahtuu uskossa ja toivossa.

Kerran kirkkaudessa tämä lupaus toteutuu kirjaimellisesti (Hepr10:36),

jos vain säilytämme uskon loppuun saakka (Hepr 10:39) emmekä anna periksi ( Hepr12:3).

Kuin tuo petunia. Me olemme siemen, Kristus istuttaa, kastelee, hoivaa, olemme osin jo täydellisiä ohikiitävissä hetkissä. Saamme tuoda iloa ja mielenrauhaa ympärillemme.

Kuitenkin lopullisesti kirkaus asettuu meihin vasta kuoltuamme Kristuksessa.

Ylösnousemuksessa.

Evankeliumin sanoma on niin yksinkertainen, ja samalla niin valtava.

Meillä on Hyvä uutinen jota saamme julistaa. Sen voima on sama.

Iloitaan siitä armosta joka on meille kertakaikkiaan valmistettu ja annettu.

:::::::::::::::::::

Suvi

AJATUS – SANAT – TEOT – TAVAT – LUONNE

Kaikki alkoi ajatuksesta,myös jumala ajatteli ennenkuin sanoi.  Sanoista syntyi teot kuten ”tulkoon valkeus” niin myös jumalan teoista näemme hänen tapansa tehdä asioita, ja edelleen näistä yhdessä tulee ilmi jumalan luonne.  Mehän tiedämme että hän on hyvä jumala hän on rakkaus, ja kun rakkaus synnyttää tekoja  niin jälki on aivan mahtavaa.

Syntymästämme asti me ammennamme vanhemmilta. Sisarilta. Veljiltä. Isältä. Mummat, Paapat tädit sedät enot serkut jne…jne…Sitten Tarhat, koulut.

Opimme sanoja kuulemalla,tekoja katselemalla ja matkimalla,ajatus syntyy sitten vähän myöhemmin.  Huomaat varmasti että me kehitymme oppimalla läheisiltä tavat sanat ja asenteet,mitä ajattelemme muista,mehän ajattelemme niinkuin perheemme ajattelee.  Opimme myös kiroamaan jos kotona kiroillaan,kohtelemaan ihmisiä hyvin tai huonosti,lisäksi on perimät suuressa osassa kehitystämme,vielä perinnäis-säännöt,ja paljon,paljon asiaa mistä lapsi saa vaikutteet omaan elämäänsä.  Luonne kehittyy kaiken näiden kautta.  Luonnetta muokkaa myös lahjakkuutemme jos saamme sitä toteuttaa,mutta jos kotoa estetään suunta mihin lapsi olisi lahjakas , muokkaa sekin luonnettamme,ajatuksiamme,sanojamme,tekojamme,tapojamme ja niin luonteeme tulee näkyviin.

Emme siis voi piiloutua sen taakse että sanomme ” tämmönen mä olen ,tämmöiseksi jumala mut loi”.

Jumala loi taivaan ja maan,ja maan tomusta aatamin ja aatamin kylkiluusta eevan.  Senjälkeen ihmiset ovat syntyneet miehen ja naisen luonnollisesta kanssakäymisestä ja niin syntyi perheet,kylät ja kaupungit,maat ja valtiot jne….

Raamatussa on tosipaljon tekstiä ajatuksista-ajatuksistamme jotka jeesus kyllä tuntee ja siksi emme voi millään itseämme puolustaa,olitpa kuka tahansa, joka tuomitset.  Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi  tuomitset,koska sinä, joka tuomitset ;  ,teet samoja tekoja.      Tämä raamatun kohta on roomalaiskirjeen luku 2  jae 1 ja se sopii hyvin ajatusmaailmassa vilisevien ajatusten esimerkiksi.

Nyt menemme raamatun tekstiin jotka kaikki puhuvat ajatuksista.  

Matt 9:4   mutta jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: ”miksi te ajattelette  pahaa sydämmissänne.”

Matt 15:19   sillä sydämmestä lähtevät pahat ajatukset,murhat,aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, ja jumalan pilkkaamiset.

Luuk 1:51  hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan;  hän on hajoittanut ne,joilla oli ylpeät ajatukset sydämmessään.

Luuk. 2 34-35  ja simeon siunasi heitä ja sanoi marialle,hänen (jeesuksen) äidille: >>katso tämä on pantu lankeemuksesi ja nousemukseksi monelle israelissa ja merkiksi jota vastaan sanotaan   35 -ja muös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä-  että monen sydämmen  ajatukset  tulisivat ilmi>>

Luuk  9: 46  ja heidän mieleensä tuli ajatus, kuka heistä mahtoi olla suurin.

Apost. 8: 22  tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile herraa- jos ehkä vielä sinun sydämmesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.

Room:1: 21  koska he, vaikka, ovat tunteneet jumalan eivät ole häntä jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet,vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet ja heidän sydämmensä on pimentynyt.

1 kor 1: 10  mutta minä kehoitan teitä veljet meidän herramme jeesuksen kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset  ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa, ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.

1kor 3:20 ja vielä: herra tuntee viisasten ajatukset ,hän tietää ne turhiksi.

2 kor 10: 5   me hajoitamme  maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen joka nostetaan jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi kristukselle..

Efes.2:3   joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa,noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin.

Fil 4:7  ja jumalan rauha,joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämmenne, ja ajatuksenne  kristuksessa jeesuksessa…Jae 8  ja vielä veljet,kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta ,mikä rakastettavaa , mikä hyvältä kuuluvaa, jos on joku avu, ja jos jotakin kiitettävää sitä ajatelkaa.

Kaikesta lukemastamme näemme kuinka kiinteästi ajatuksemme meitä voi viedä ja hallita,ja mitä näiden ajatusten jälkeen suustamme sanoina tulee ja mitä tekoja niistä syntyy.  Sana sanoo ettei jumalan sana tyhjänä palaja, niin ei myöskään meidän sanamme,sen olemme usein saanut kokea mitä ne aiheuttivat.

Toivottavasti nämä kirjoitukset herättävät ajatuksia,minkälainen olen? Mikä on minun luonteeni?  Tarvitsisinko muutosta?  Kuka auttaa? Kuka saa muutoksen aikaan?  Olet saattanut ennenkin ajatella itseäsi tältä kantilta ja yrittänyt muuttuakkin ,mutta huonolla menestyksellä.  Kun näitä kyselet kysele myös kenen oma olet ketä seuraat ketä tottelet kenen tekoja teet.

Muistatko kirjasen jota jaettiin suomessakin ” mahdollisuus muutokseen”  se mahdollisuus on jeesus kristus jumalan poika joka tuli sinua varten.

Joh 3: 16   sillä niin on jumala maailmaa rakastanut että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään joka häneen oskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  Jae17 sillä ei jumala lähettänyt poikaansa,  tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Me siis voimme ajatella niin tai näin,mitä sinä valitset.                                                              

Siunattua lukuhetkeä t:Raija

SYDÄN

Hyvää sunnuntaiaamua,lähdetään yhdessä sydämmeen tutkimusretkelle,ihmeellinen on jumalan luomistyö,ja ihmeellinen tämä sydän pumppuna joka pitää huolen koko kropasta,ja jaksaa,jaksaa,jaksaa.  Me emme puhu nyt kuitenkaan tästä sydämmestä joka rinnassa sykkii,vaan sisimmän sisimmästä,persoonallisuudestamme.

Kirje roomalaisille luku 10 jakeet 9,10,11  sanotaan näin.  Sillä jos sinä  tunnustat  suullasi   jeesuksen  herraksi  ja uskot sydämmessäsi  että jumala  on  hänet  kuolleista  herättänyt ,  niin sinä  pelastut,  sillä sydämmen uskolla  tullaan  vanhurskaaksi  ja suun tunnustuksella  pelastutaan.  Sanoohan raamattu; >> ei yksikään joka häneen uskoo  joudu  häpeään >>.

Huomaatko, että  nyt se usko jonka jumala sinulle lahjoitti,vaikuttaa sinun sisimmässäsi,  ja suu puhuu mitä sydämmessä on, siitä se suun tunnustus syntyy.

Sinun sydämmessäsi asuu  ymmärrys.Tunteet Ja tahto.  Paavalin kirje filippiläisille  luku 1:9-11 ja sitä minä rukoilen,  että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi  tiedossa ja kaikessa käsittämisessä

Jae 10  voidaksenne tutkia mikä paras on,että te kristuksen päivään saakka olisitte  olisitte puhtaat ettekä kenellekkään loukkaukseksi  jae 11 täynnä vanhurskauden    hedelmää,   jonka    jeesus   kristus    saa   aikaan jumalan   kunniaksi ja ylistykseksi.

Nämä jakeet ovat helposti ymmärrettäviä,ja usko joka sydämmessäsi on sanoo niiden olevan myös totta.   Sinun sydämmessäsi on myös tunteet ja tahto,joten sinä ymmärrät mitä on kirjoitettu ja käsittelet  myös tunteillasi tätä kirjoitusta ja ne tunteet jotka sinuun on kasvusi aikana kehittyneet ,ne toimivat  nyt tässä ja  tahtoelämäsi kamppailee siinä samassa ja kysyy??? Kuinka tähän kirjoitukseen oikeen pitäisi suhtautua.

Joskus on niin, kun et halua suhtautua mitenkään ,niin sanot,että toi raamattu on niin vaikea kirja ei sitä ymmärrä.  Hei. Haloo justiinhan sinä ymmärsit,mutta huomaa että tunne ja tahto siinä sotkivat ja niin haluat ohittaa koko jutun.   Sydämmestä nousee ajatuksia  ja tunteita joihin luettu sana on satuttanut,rakkaus …Niin Vaikea asia…Puhtaus, siinä toinen…Vanhurskautta Ja hedelmää

Me tämän uskon vaelluksen aikana parannumme pikkuhiljaa sisäisesti,ja siksi on hyvä tukeutua sanaan aina kun omat tunteet sotkevat asioita.   Kyllä jeesus, minä näen mitä on kirjoitettu ja minä uskon että se on totta ja haluan olla kanssasi samaa mieltä,vaikka niinkun näet että tuntaat mua nyt vähän heiluttaa.  Tämä riittää,

Jeesus kuuli ja vie sinua eteenpäin ymmärryksen,tunteiden ,ja tahtoelämän tiellä.

Nyt katsomme ne raamatun kohdat jotka näissä asioissa vahvistavat.  Room.5:5  mutta toivo ei saata häpeään; sillä jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämmiimme pyhänhengen kautta,joka on meille annettu.   Huomaatko?  Rakkaus on sinussa ja rakkaus sinussa toimii,rauhallisesti eteenpäin.

Sitten jaakobin kirjeeseen luku 3 jae 13.   Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne?  Tuokoon hän näkyviin tekonsa  hyvällä vaelluksellaan  viisauden sävyisyydessä. Jakeet 17 ja 18   mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas,sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä  laupeutta ja hyviä hedelmiä se ei epäile eikä teeskentele.  Jae18   vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.

Miten on riemullista tämä jumalan sana kun se yhtaikaa vastaa, rohkaisee antaa viisautta ja ymmärrystä kaikkeen,vastaus asioihin löytyy,koska me emme ole yksin,kristus meissä kirkkauden toivo ja hänessä me saamme omistaa kaikki ne avut mitä matkallamme tarvitsemme.

Jeesuksen tuntemisen kautta uskosi vahvistuu,ymmärryksesi lisääntyy,rakkautesi pääsee valloilleen. Jumalan läsnäolo on siinä ainä kun avaat raamatun.

Nyt kirjoitan tähän raamatun jakeita jotka liittyvät aiheeseen,ja saavat meidät niin uudet kuin vanhatkin uskovat miettimään taas uudelleen tämän sanan vahvaa merkitystä meidän elämälle,jumalan sanasta me ammennamme päivittäisen ruokamme ja juomamme hengellemme niin jaksamme päivän kerrallaan.

Paavali sanoo 2 tim 2:7  tarkkaa, mitä sanon; herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen.  Kirje hebrealaisille  luku 4  jae  12  sillä jumalan sana on voimallinen ja terävämpi  kuin mikään  kaksiteräinen  miekka ja tunkee lävitse  kunnes erottaa  sielun ja hengen,nivelet ja sekä ytimet ja on sydämmen ajatusten  ja aivoitusten tuomitsija. Näin juuri jumalan sana pistää sisimmän järjestykseen,että sen minkä ymmärrät,niin siihen yhtyy tahtosi tunteesi ja kaikki mitä sinussa on ja niin rakkaus saa tilaa sinussa toimia.

Hebr 4 jae 13 sanoo:  eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön,vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä,jolle meidän on tehtävä tili.

Pietari haluaa meitä vahvistaa  2 piet 1: 3-9  kirjoitan sen kokonaisuutena jakamatta sitä jakeisiin.      Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken ,mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta,joka on kutsunut meidät  kirkkaudellaan ja täydellisyydellään.   Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset,että te niiden kautta tulisitte  jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisesti siitä turmeluksesta joka maailmassa  himojen tähden vallitsee.     Niin py rkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja avuissa ymmärtäväisyyttä,    ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä,itsenne hillitsemisessä  kärsivällisyyttä,kärsivällisyydessä  jumalisuutta, jumalallisuudessa  veljellista rakkautta veljellisessä rakkaudessa  yhteistä rakkautta,sillä jos teillä on nämä,ja ne yhä enenevät,niin ne eivät salli teidän olla toimettomina eikä hedelmättöminä meidän herramme jeesuksen kristuksen tuntemisessa.

Kuinka riemullisesti jumalan sana kietoo yhteen asiat ja ymmärrys avautuu,huomaatko kuinka sana kertoo sinulle että sinulla on jo kaikki ,ja ne tulevat näkyviin niinkuin pienen vauvan avut lahjat ja luonne ,vähitellen ja varmasti kasvun myötä, luotetaan, siunataan ja rukoillaan- 

Kiitos seurastasi ja siunausta  t: Raija

KUINKA PELASTUA

hyvää huomenta!

Nyt on ihan pakko jatkaa tuosta syntiasiasta vielä,kuinka tulen jeesuksen tykö, kuinka kohtaan jumalan,miten saan synnit anteeksi????

Johanneksen evankeliumissa jeesus sanoo  luku 6 jakeesta  44: ei kukaan voi tulla minun tyköni ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä  vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.   Vielä jae 45: profeetoissa on kirjoitettuna ; ja he tulevat kaikki jumalan opettamiksi, jokainen, joka on isältä kuulut ja oppinut, tulee minun tyköni.

Todella moninaiset ovat ne tavat millä jumala ihmisen herättaa ajattelemaan taivasasioita. Niistä voidaan mahdollisesti puhua tai vasta  mainita jossain yhteydessä, häissä,hautajaisissa,kirkon messuissa,hengellisissä tilaisuuksissa, lauluissa,kirjoissa jne. Ajatuksissa ne asiat voivat ikänkuin pyörähtää, mutta syvempi ajattelu alkaa vasta silloin kun sydän on etsivällä paikalla, ja sen näkee jumala. Muutos lähtee aina sydammestä = sisimmästämme.

Kuullut asiat alkavat tehdä työtä sinussa, ja sitä sanotaan herätyksesti tai kutsuksi. Asiat etenee niin että sinä haluat kääntyä elämässäsi siihen suuntaan mistä löydät vastauksia,ehkä joku läheinen on tullut uskoon tai ystävä tai rohkaistut suoraa tulemaan seurakuntien tilaisuuksiin.

Kaiken kuulemasi lisäksi  jumala voi sinussa herättää synnintunnon,koet olevasi kelpaamaton,tai likainen,vääriä tekoja ja sanoja nousee mieleen isälle ja äidille sanotut valheet   jne… Se kaikki on yksilöllistä ja henkilökohtaista koska vain jumala tietää mikä sinut herättää,siksi joskus saarnat tulevat suoraan päin sinua ikäänkuin tietäen kaikki sinun asiasi.   Näitä todistuksia olemme kuulleet.

Emme voi tietää kuinka kauan itsekunkin kohdalla etsintä jatkuu,mutta sisimmässäsi tiedät koska haluat rukoiltavaksi,ja haluat saada syntisi anteeksi ja yhteyden jumalaan.  Tässä kohdin sinun kanssasi on isä.Poika Ja pyhähenki,ja mahdollisesti hän joka rukoilee puolestasi.Sinä Itse ilmaiset halusi tulla uskoon ja jumala näkee onko sydämmesi valmis  niin sinä uudestisynnyt  kun jeesuksen nimen ja veren kautta sinulle julistetaan synnit anteeksi.  Jumalan pyhähenki siinä toimii ja jumala lahjoittaa sinulle uskon. Uskon joka pitää tämän tapahtuneen totena.  (usko = totena pitämistä )  oma järjen usko ei tähän riitä.

Kun nyt olet tullut uskoon  sinä luonnollisesti hakeudut muiden uskoontulleiden seuraan ja seurakuntaan,haluat pian kasteelle ja täyttyä pyhällähengellä joka on meidän voimamme vaelluksessa täällä maailmassa.Jumalan Sana alkaa sinulle avautua aivan uudella tavalla  uskon kautta ymmärrät sitä,iloitset siitä,saat tutustua jeesukseen enemmän,ja saat iloita päämäärästä ja siitä valtavasta toivosta,myös rukouselämä avautuu niin että sinä tiedät ,että sinua kuullaan.   Matka on mutkia ,mäkiä, vuoria, laaksoja,upottavaa suota,mutta rikasta hengellisesti,voimassa ja rakkaudessa

Mikä parasta kymmenen käskyä on jeesus puolestasi täyttänyt ja antanut sinulle uuden käskyn,ja myös voiman että tämä uusi käsky voi toimia.

Matteuksen evankeliumissa luvussa 22 jakeet 37-40:   niin jeesus sanoi hänelle:>>rakasta herraa sinun ,sinun jumalaasi, kaikesta sydämmestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.   Jae 38:  tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.   Jae 39:  toinen tämän vertainen, on;  rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Jae 40:  näissä kahdessa käskyssä  riippuu kaikki laki ja profeetat.

Ja vielä  joh.6:37 kaikki, minkä  isä antaa  minulle,  tulee minun  tyköni;  ja sitä,  joka minun  tyköni  tulee,  minä  en  heitä  ulos.

Asia tuli käsitellyksi ja uudet aiheet odottavat,kiitos seurastasi ja siunausta t: Raija